Directia Judeteana pentru Sport si Tineret Covasna

Tabere nationale

Tabere naţionale

2019

Metodologie tabere naţionale


2018

 

Metodologie tabere naţionale

 

 


 
Ce sunt taberele naţionale?
Taberele naţionale sunt minivacanţe (7 zile, 6 pensiuni complete) care se desfăşoară în centrele de agrement aflate în administrarea Ministerului Tineretului şi Sportului prin Direcţii Judeţene pentru Sport şi Tineret, în care elevii beneficiază de programe de educaţie nonformală, facilitând accesul acestora la programe şi proiecte specializate pentru dezvoltarea unor abilităţi şi competenţe complementare celor oferite în cadrul sistemului de învăţământ. Temele sunt de real interes pentru beneficiari, fiind în concordanţă cu studiile, activităţile, abilităţile şi aptitudinile lor.
Cui se adresează?
Taberele naţionale se adresează elevilor din învăţământul primar, gimnazial şi preuniversitar, care au rezultate deosebite într-un anumit domeniu sau sunt implicaţi în activităţi extraşcolare, educative sau de voluntariat. Aceştia vor fi selectaţi în baza criteriilor stabilite în normele metodologice de organizare a taberelor naţionale. Participanţii vor achita contravaloarea serviciilor de transport, iar Ministerul Tineretului şi Sportului va suporta contravaloarea serviciilor de cazare, masă şi a materialelor şi serviciilor educativ-recreative.
Cum pot sa mă înscriu?
Înainte de vacanţa de vară, Ministerul Tineretului şi Sportului va anunţa pe site Calendarul Taberelor Naţionale (Direcţii Judeţene pentru Sport şi Tineret/Centru de agrement/perioadă/tematică). În funcţie de abilităţi, activităţi şi aptitudini, elevii vor contacta fie Direcţia Judeţeană pentru Sport şi Tineret din judeţul din care provin, fie Direcţia Judeţeană pentru Sport şi Tineret care organizează tabăra în care doresc să participe şi îşi vor depune dosarul de înscriere (conform metodologiei), în vederea selecţiei participanţilor.
 

Sport

Tineret

Image